Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Beiskolázási programjaink 2023

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2023

Az iskola megválasztása minden család számára egy nagyon nehéz feladat. Fontos meghatározni, hogy milyen jellemzőkkel kell bírnia az iskolát kezdő gyermekünk számára megfelelő intézménynek.

Tapasztalatból mondhatom, hogy a szülők többsége olyan iskolát szeretne, ahová minden reggel örömmel és vidáman indul el a kisgyermek, ahol olyannak szeretik őket amilyenek és ahol az iskola meg tudja teremteni a számukra fontos biztonságos és nyugodt környezetet.

Magyarországon adott a szabad iskolaválasztás lehetősége ezért fontos hogy a gyermekeik számára megfelelő iskola kiválasztása előtt tájékozódjanak, igyekezzenek megismerni minél több általános iskolát.

Ágfalván 1789-ben épült az első iskola. Mai iskolaépületünk közel száz éves (92 éves – 1929-ben épült). 1972 óta az intézmény Váci Mihály nevét viseli.

Jelenleg 122 tanuló jár intézményünkbe, az oktató – nevelői feladatokat 13 főállású pedagógus és 7 óraadó kolléga látja el. Nevelőtestületünk szerves részét képezi gyógypedagógus és pedagógiai asszisztens kollégánk.

Valamennyi osztályunk alacsony létszámú, mely záloga a hatékony és eredményes munkának, a személyre szabott odafigyelésnek. Az iskola légköre kifejezetten családiasnak mondható.

Intézményünk fenntartója az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Nyelvoktatás

Iskolánk német nemzetiségi nyelvoktató iskola. Diákjaink heti 5 órában tanulják a német nyelvet.

Megfelelő osztálylétszám esetén a német nyelvet csoportbontásban oktatjuk. Felső tagozatos tanítványainkat igény esetén nyelvvizsgára készítjük fel.

Versenyzési lehetőséget biztosítunk számukra a különböző iskolai és más iskolákkal közös nemzetiségi versenyeken.

Németországi Schefflenz-zel és ausztriai Schattendorf - fal testvérkapcsolatot ápolunk, ahol tanulóink kétévente 1 – 1 hetes táborozáson vehetnek részt, közös projektnapokat, sportprogramokat szervezünk, melyek segíti tanulóink nyelvoktatását, és a német kultúrkörnyezet megismerését.

Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi német nemzetiségi hagyományok ápolását. Ezeket a hagyományokat német hon- és népismeret órákon megismertetjük tanulóinkkal, ahol lehet, ott aktívan bekapcsolódunk a hagyományok őrzésébe.

Második osztálytól tanulóink heti 1 órában elsajátíthatják az angol nyelv alapjait is.

Iskolánkban minden taneszköz rendelkezésre áll, amely a korszerű oktatáshoz elengedhetetlen. Valamennyi tantermünkben interaktív táblával támogatott az oktatás, az ismeretek elsajátítását egy osztálynyi tablet is segíti, mely lehetőséget kínál a különböző oktatóprogramok használatára.

Az etika oktatás mellett választhatnak tanulóink katolikus és evangélikus felekezeti hit- és erkölcstan oktatást, melyet órarendbe építve vagy a tanórákhoz kapcsolódóan tartunk meg.

Tanórán kívüli tevékenységek

A délutánt alsós tanulóink napköziben, felsőseink a tanulószobán tölthetik, ahol pedagógus irányításával történik a házi feladatok elkészítése és a másnapi tanórákra való felkészülés.

Jelenleg 3 napközis csoportot működtetünk.

Elkészült iskolánk új, tágas ebédlője a szomszédos épületben, a hozzá kapcsolódó főzőkonyha biztosítja tanulóink igény szerint, napi háromszori étkezését.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően lehetőséget biztosítunk tanítványainknak az érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökben történő részvételre (természettudományi szakkör, német nyelvi szakkör, sportkörök – kosár, kézilabda, gyermekjóga, művészeti szakkörök – rajz, néptánc, furulyaoktatás)

Iskolánkban a néptáncoktatás több, mint 20 éves múltra tekint vissza. Csoltói József és Csoltóiné Szalai Márta irányításával saját koreográfiákat állítanak színpadra, melyben a német nemzetiségi néphagyományokat dolgozzák fel. A testnevelés órák keretében heti 1 alkalommal illetve délutáni szakköri keretben van lehetőség az alapok elsajátítására. Táncsoportunk a „Patakugrók” jelentős szerepet vállal Ágfalva közösségi életében, részt vesznek az iskola és a falu rendezvényein. A 8. osztályból kimaradt  diákokat a Testvériség táncegyüttes várja soraiba.

Nagyrendezvények

Iskolánk életét számos nagyrendezvény színesíti. A tanévet mindjárt szeptemberben az Ágfalvi futófesztivállal kezdjük, mely az idei évben már XVIII. alkalommal került megrendezésre. Az egész napos sportprogram nemcsak az ágfalviak, hanem az egész megye futást szerető közönsége körében népszerűségnek örvend. nagyon szép ,természeti környezetben, színes keretprogramokkal kiegészítve zajlanak a futóversenyek minden korosztály számára.

A szülői közöséggel közösen szervezzük az Adventi szívhangok rendezvényét, bekapcsolódunk az ágfalvi Farsang eseményeibe.

A tanévet többnapos erdei iskolai programmal zárjuk, melynek keretében lakóhelyünk és tágabb környezetünk a Dunántúl természeti értékeivel ismerkedünk.

Nevelőtestületünk fontos nevelési elvnek tartja a Fenntarthatóságra nevelést tanítványaink körében. Minden évben egy témahetet szentelünk a fenntartható fejlődésnek. Ősszel és tavasszal papírt gyűjtünk. Minden évben tevékenyen részt veszünk az ágfalvi szelídgesztenye szüretelésében.

 

Építkezés

Iskolánk életében a 2020 – 2021 -es tanév az intézmény történetének legnagyobb változását hozta számunkra. 2021. januárjában elindult az a közel 1 Milliárd forintos beruházás, amelynek eredményeként 2022. nyarán egy új iskolát és egy szép és modern tornacsarnokot vehettünk birtokba.

Valami újnak a létrehozása mindig, akár a családok, akár a falu életében áldozatokkal jár, ezért mi most szeptember 1-től az építkezés idejére albérletbe kényszerültünk. A mi albérletünk az iskola udvarán felépített 6 osztályos konténeriskola, amelyben szeptember elsején elkezdtük a tanévet.

2022. szeptemberében egy modern, felújított kétszintes iskolaépületbe költözhettünk be, melyhez egy tornacsarnok épült a hozzá kapcsolódó öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel.

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLY

 

Első osztályos tanító nénink, Feketéné Tóth Éva szeretettel vár minden leendő elsős kisgyermeket.

 

Kölcsey Ferenctől származik az az örökérvényű mondás, mely szerint

„Bizonyos helyhez kell kapcsolatatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóan boldogíthassuk.”

Ez a hely Ágfalva, sokaknak lakóhelye, a mi iskolánk, ahol pedagógus kollégáimmal azon fáradozunk, hogy a szülői ház által biztosított lehetőségekhez kapcsolódva iskolai képzésünk és erkölcsi útmutatásunk biztos alapul szolgáljon tanulóinknak a z életben történő helytálláshoz, hogy a MI ISKOLÁNK olyan iskola legyen, ahová örömmel jönnek a gyerekek, s amelyért szüleikkel együtt tenni képesek.

Szeretettel vár minden leendő elsős kisdiákot az ágfalvi suli.

Vár az ágfalvisuli!

 

Die Wahl der Schule gehört in jeder Familie zu den schwierigen Aufgaben. Es ist wichtig, zu bestimmen, über welche Eigenschaften eine Einrichtung verfügen soll, in der unser Kind als Schuleinsteiger beginnt.

Aus Erfahrung kann ich sagen, die Mehrheit der Eltern möchte eine Schule, in die das Kleinkind jeden Tag froh und mit Freude aufbricht, wo es mit Liebe empfangen und so akzeptiert wird, wie es ist und wo die Schule den Kindern die für sie so wichtige sichere und ruhige Umgebung gewährleisten kann.

In Ungarn ist die Möglichkeit der freien Schulwahl gegeben, was wichtig ist, damit Sie sich vor der Wahl der für Ihr Kind entsprechenden Schule erkundigen, orientieren können und möglichst viele Schulen kennenlernen.

Ich darf Sie als Direktorin der Grundschule Agendorf [Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola] herzlich in unserer Schule begrüßen und sie Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen und guten Herzens empfehlen– mein Name ist Mariann Józsefné Kükedi.

1789 wurde die erste Schule in Agendorf errichtet. Das heutige Schulgebäude ist fast einhundert Jahre alt (92 Jahre – gebaut 1929). Seit 1972 trägt die Schule den Namen des Dichters Mihály Váci.

Zur Zeit wird die Einrichtung von 122 Schülern besucht, die Unterrichts- und Erziehungsaufgaben werden von dreizehn hauptamtlichen PädagogInnen und sieben Teilzeit-PädagogInnen ausgeübt. Einen organischen Teil unseres Erziehungsteams bilden unsere AssistentInnen für Heilpädagogik und Pädagogik.

Die Klassenstärke ist bei allen Klassen niedrig, was eine effiziente und erfolgreiche Arbeit sowie die persönliche Zuwendung gewährleistet. Die Schulatmosphäre kann als ausgesprochen familiär bezeichnet werden.

Träger unserer Einrichtung ist die Agendorfer Deutsche Selbstverwaltung.

Sprachunterricht

Unsere Schule gehört zu den Schulen mit deutschem Nationalitäten-Sprachunterricht. Die Schüler lernen hier in fünf Wochenstunden Deutsch.

Bei entsprechenden Klassengrößen wird Deutsch in geteilten Klassengruppen unterrichtet. Die Schüler der oberen vier Klassen werden bei Bedarf auf Sprachprüfungen vorbereitet.

Die Teilnahme an verschiedenen schulischen und schulübergreifenden Nationalitäten-Wettbewerben ist unseren Schülern gesichert.

Gemeindepartnerschaften mit Schefflenz in Deutschland und Schattendorf in Österreich werden gepflegt, wo unsere Schüler zweijährlich an Camps für je eine Woche beteiligt sind, es werden gemeinsame Projekttage und Sportprogramme organisiert, die zum Sprachunterricht und zum Kennenlernen der deutschen kulturellen Umgebung beitragen.

Als außerordentlich wichtig sehen wir die Pflege der lokalen Nationalitätentraditionen an. Diese werden von unseren Schülern in den Heimat- und Volkskundestunden kennengelernt, wo es möglich ist, schalten wir uns auch aktiv in die Traditionspflege ein.

Ab der vierten Klasse haben die Kinder auch die Möglichkeit, in einer Wochenstunde die Grundkenntnisse der englischen Sprache zu erlernen.

In unserer Schule stehen alle Lehrmittel zur Verfügung, die für einen modernen Unterricht unerlässlich sind. In jedem Klassenzimmer ist der Unterricht durch interaktive Tafeln unterstützt, ein ganzer Klassensatz an Tablets trägt zum Erlernen der Kenntnisse bei, was auch die Benutzung von diverser Lernsoftware ermöglicht.

Neben dem Unterricht des Lehrfachs Ethik können unsere Schüler auch katholischen und evangelischen Religionsunterricht wählen, welche im Stundenplan eingebaut oder im Anschluss an die Schulstunden unterrichtet werden.

Aktivitäten außerhalb der Schulstunden

Für den Nachmittag bieten wir unseren Kindern eine Kindertagesstätte und eine Nachmittagsvorbereitung im Hort an, wo die Hausaufgaben mit Hilfe von PädagogInnen gemacht werden und eine Vorbereitung auf die Stunden am nächsten Tag geschieht.

Zur Zeit funktionieren vier KITA-Gruppen im Gebäude in der Baracsi-Straße, wo im Hof auch die Möglichkeit zum Spielen und zur Erholung am Nachmittag gegeben ist.

Dieses Jahr wurde der neue, geräumige Speisesaal unserer Schule im Nachbargebäude fertiggestellt, durch die damit verbundene Küche werden die täglichen drei Mahlzeiten unserer Schüler je nach Bedarf gesichert.

Unsere nachmittags stattfindenden Fachzirkel müssen in der Pandemie-Lage mit Ausnahme des naturwissenschaftlichen Fachzirkels leider ausgesetzt werden. Im nächsten Schuljahr werden wir, der Praxis der Vorjahre entsprechend, unseren Schülern die Möglichkeit anbieten, ihren Interessen entsprechende Fachzirkel besuchen zu können (Fachzirkel für Naturwissenschaften, Zirkel für deutsche Sprache, Sportgruppen – Basketball, Handball, Kinderyoga, Kunst-Fachzirkel – Zeichnen, Volkstanz, Blockflöten-Unterricht)

Der Volkstanzunterricht in unserer Schule blickt bereits auf eine Vergangenheit von mehr als 20 Jahren zurück. Unter der Leitung von József Csoltói und Márta Csoltóiné Szalai stellen sie eigene Choreografien auf die Bühne, in denen die deutschen Minderheitentraditionen aufgearbeitet sind. Im Rahmen des Sportunterrichts haben die Kinder einmal pro Woche die Möglichkeit, die Grundlagen zu erlernen, außerdem gibt es am Nachmittag den Fachzirkel. Unsere Volkstanzgruppe, die „Bachspringer“, spielen eine wesentliche Rolle im kulturellen Leben der Gemeinde Agendorf, sie nehmen auch an den Veranstaltungen der Schule und der Gemeinde teil. Schüler, die die 8. Schulklasse hinter sich haben, werden in der Tanzgruppe „Brüderlichkeit” herzlich erwartet.

Großveranstaltungen

Zahlreiche Großveranstaltungen machen das Leben in unserer Schule bunter. Gleich am Anfang des Schuljahres im September wird das Agendorfer Lauffestival veranstaltet, welches heuer bereits das 18. Mal stattgefunden hat. Das ganztägige Sportprogramm erfreut sich nicht nur unter den Agendorfern, sondern auch im ganzen Komitat unter den Liebhabern des Laufens großer Popularität. Es bietet in einer wunderschönen Naturumgebung Laufwettbewerbe mit bunten Rahmenprogrammen für alle Altersgruppen an.

Zusammen mit der Elterngemeinschaft organisieren wir die Veranstaltung „Herzenstöne im Advent” und wir schließen uns auch den Veranstaltungen des Agendorfer Faschings mit an.

Das Schuljahr wird mit einem mehrtägigen Programm der Waldschule abgeschlossen, in dessen Rahmen die Naturwerte unseres Wohnortes und der  weiteren Umgebung, von Transdanubien, kennengelernt werden können.

Unser Lehrerkollegium erachtet die Erziehung zur Nachhaltigkeit als ein wichtiges Erziehungsprinzip im Kreise unserer Schüler. Jedes Jahr wird der nachhaltigen Entwicklung eine Themenwoche gewidmet. Im Herbst und im Frühling wird Papier von uns gesammelt. Jedes Jahr nehmen wir auch aktiv am Einsammeln der Edelkastanienernte teil.

 

Die größte Veränderung im Leben der ganzen Einrichtung brachte das Schuljahr 2020 – 2021. Im Jänner 2021 startete die Investition in der Höhe von fast einer Milliarde HUF, als Ergebnis derer wir im Sommer 2022 ein neues Schulgebäude sowie eine schöne und moderne Sporthalle in Besitz nehmen können.

Etwas Neues zustande zu bringen heißt sowohl im Leben der Familien als auch in dem der Gemeinden immer auch, dass man Opfer bringen muss, deshalb mussten wir für die Zeit des Umbaus ab dem 1. September in die Untermiete. Unsere Untermiete stellt die im Schulhof aufgebaute Containerschule mit 6 Klassenzimmern dar, in der wir Anfang September die Schule beginnen durften.

In der Containerschule stehen uns die weiträumigen Klassenzimmer und Gruppenräume, wie auch der Turnraum, an die wir in den vergangenen Jahren bereits gewohnt waren, vorübergehend nicht zur Verfügung. Wir haben aber alles unternommen, um aus ihr ein Zuhause zu machen und die für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit notwendigen Umstände zur maximalen Zufriedenheit zu gestalten.

Im September 2022 dürfen wir in ein modernes, renoviertes Schulgebäude mit zwei Etagen einziehen, dem eine Sporthalle mit dazugehörenden Umkleide- und Versorgungsräumen angegliedert wird.

DIE ZUKÜNFTIGE ERSTE KLASSE

Unsere Erstklässler werden im Gebäude unserer Schule in der Baracsi-Straße erwartet, wo zwei unserer Klassen, die erste und die dritte Klasse untergebracht werden, bzw. wo auch die Nachmittagsgruppen der KITA zu Hause sind.

Die Lehrerin unserer ersten Klasse ist Feketéné Tóth Éva, sie erwartet alle zukünftigen Erstklässler herzlich.

Ein ewig gültiger Spruch von Ferenc Kölcsey, dem Dichter der ungarischen Nationalhymne, lautet:

„Angebunden sein müssen wir an einen bestimmten Ort, um diesen mit heilvoller Beleuchtung ständig beglücken zu können.”

Dieser Ort ist Agendorf, der Wohnort von vielen, unsere Schule, wo wir gemeinsam mit meinen Kollegen bestrebt sind, den Kindern, verknüpft mit den Möglichkeiten des Elternhauses durch die Bildung in der Schule und durch das moralische Leitbild, eine stabile Grundlage zu sichern, damit sie sich dann im Leben behaupten können. UNSERE SCHULE sollte eine Schule sein, die von unseren Kindern mit Freude besucht wird, eine Schule, für die sie mit ihren Eltern zusammen auch bereit sind, etwas zu tun.

Alle zukünftigen Kinder der ersten Klasse werden in der Agendorfer Schule herzlich erwartet.

Es erwartet Dich die Agendorfer Schule!

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban több évre visszatekintő hagyomány, hogy a leendő elsős gyerekek szüleinek szülői értekezletet, nyílt órákat, az iskolába kerülő ovisoknak az iskola életét megismertető foglalkozásokat tartunk.

Jelen járványhelyzetre tekintettel az őszi időszakban erre hagyományos módon nem kerülhetett sor, bízunk benne, hogy a tavasz folyamán lehetőség adódik a személyes találkozásra is!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe tervezett beiskolázási programunkat!

Kérjük, kövessék honlapunkon és az iskola facebook oldalán megjelenő – folyamatosan frissülő – információinkat és a járványhelyzet miatti esetleges változásokat!

 

 

 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS TÁJÉKOZTATÓ

Az etika oktatás mellett választhatnak tanulóink katolikus, evangélikus, református felekezeti hit- és erkölcstan oktatást, melyet órarendbe építve vagy a tanórákhoz kapcsolódóan tartunk meg.

 

RÓMAI KATOLIKUS

Hitoktató: Kedves Vencel

Szeretettel várunk minden leendő 1. osztályost, illetve felsőbb évest is, aki szeretne csatlakozni a katolikus hittanosok közösségéhez!

Hittanóráinkon lehetőséget biztosítunk, hogy a Szentírás történetein keresztül megismerkedjenek Isten szeretetével, Jézus életével, valamint a Katolikus Egyház tanításával, ünnepeivel, liturgiájával, keresztény hagyományainkkal.

A tananyag feldolgozása során fejlődik a gyermekek erkölcsi érzéke és lelkiismerete. Segítséget kapnak ahhoz, hogy elköteleződjenek a jó mellett, felismerjék és elutasítsák a rosszat. Megtanulják a közösségi élet szabályait, fejlődik imaéletük, elindulnak a személyes istenkapcsolat felé vezető úton.

A katolikus hit- és erkölcstan oktatásra bárki beiratkozhat, tekintet nélkül arra, hogy meg van-e keresztelve, illetve rendszeresen nem tud részt venni a vasárnapi szentmiséken.

Azokat is szívesen látjuk, akik nem akarnak elsőáldozók és bérmálkozók lenni, de szívesen megismerkednének Isten és a Katolikus Egyház tanításával.

Azoknak viszont, akik szeretnének szentségekhez is járulni (első szentgyónás, elsőáldozás, bérmálás), folyamatosan részt kell venniük a hitoktatáson és a szentmiséken, továbbá a szentség-kiszolgáltatás évében az előkészítő foglalkozásokon.

1. osztályosok esetén a beiratkozáskor írásban kell jelezni az iskolánál, hogy gyermeküket katolikus hitoktatásra szeretnék beíratni, felsőbb évesek esetében szintén írásban lehet kérni a beíratást május 20-ig.

 

Találkozzunk a következő tanévben a katolikus hit- és erkölcstan oktatáson!

 

EVANGÉLIKUS

Hitoktató: Heinrichs Eszter

 

Kedves leendő Elsősök!

 

Nagy szeretettel hívogatlak Benneteket a szeptemberben induló tanévben evangélikus hitoktatásra.  A hittanórákon sokat beszélgetünk az élet fontos dolgairól: Istenről, a jóról és a rosszról, az ünnepekről, az örömről, a szomorúságainkról és mindarról, ami életeteknek ebben az új szakaszában foglalkoztat Benneteket. És természetesen megismerkedünk érdekesebbnél érdekesebb bibliai történetekkel is, azokat eljátszuk, lerajzoljuk, megtanuljuk.

 

Nyaranta hittantáborokat tartunk, és ha a vírushelyzet engedi, év közben is szervezünk gyerekeknek szóló programokat a gyülekezetben.

Nézzétek meg szüleitek segítségével honlapunkat, ahol sok-sok képet találtok!

agfalva.lutheran.hu

 

Az iskolába való beiratkozásnál meg fogják kérdezni a szüleiteket, hogy milyen hittanra szeretnének járatni Benneteket. Örülnék, ha a válasz az evangélikus lenne. A hitoktatáson való részvételnek nem feltétele az, hogy meg legyetek keresztelve, és az sem, hogy evangélikusok legyetek.

 

A hitoktatás választásáról az iskolán keresztül kell nyilatkozni, de bármilyen kérdés felmerül, szívesen állok rendelkezésre a 06 20 824 26-os telefonszámon vagy személyesen.

Heinrichs Eszter

evangélikus lelkész