Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

ÉTKEZÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK RENDJE

Tisztelt Szülők!

Az étkezés térítési díjának befizetésére ebben a tanévben az alábbiak szerint lesz lehetőségük:

  1. A havonta esedékes térítési díj előre fizetendő minden hónap 15. napjáig.
  2. A hiányzás miatt lemondott étkezések díját a következőhavi befizetéseknél írjuk jóvá.
  3. Hiányzás esetén az étkezést előtte nap 10 óráig lehet lemondani
  4. A fizetendő étkezési díj tanulónkénti pontos összegéről minden hónap 5. napjáig az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket
  5. A térítési díj fizethető

a, készpénzes fizetéssel

b, banki átutalással

  1. A fizetés választott módjáról a szülők a tanév első szülői értekezletén írásban nyilatkozni kötelesek.
  2. Készpénzzel történő kiegyenlítés esetén kérjük, hogy minden hónap 10-15. napja között  az iskola által előre közzétett egy napon- a fizetésről gondoskodni szíveskedjenek.

a, személyes befizetéssel,

b, a fizetendő pontos összeg elküldhető a tanulókkal is a kijelölt napon, zárt borítékban, melyet a tanuló az épületbe érkezéskor lead az iskola titkárságán.

  1. Banki átutalással történő fizetés esetén kérjük a pontos összeg átutalását az intézmény

Takarékbank Zrt.-nél vezetett 59500382-11114884 számú bankszámlájára.

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni

a, tanuló nevét

b, osztályát

c, befizetés hónapját (Pl.: Kiss_Anna_1_szeptember)

Az utalás indításáról úgy rendelkezzenek, hogy az minden hónap 15- ig megjelenjen az iskola bankszámláján. Amennyiben az utalás nem beazonosítható vagy a fenti határidőig 2 alkalommal nem érkezik meg, a tanulót az utalás lehetőségéből töröljük és a továbbiakban csak személyes befizetésre lesz lehetősége a szülőnek.