Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Iskolánkról

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola / Grundschule Agendorf

Iskolánk életében a 2020 – 2021 -es tanév az intézmény történetének legnagyobb változását hozta számunkra. Elindul az a közel 1 Milliárd forintos beruházás, amelynek eredményeként várhatóan 2022. tavaszán egy új iskolát és egy szép és modern tornacsarnokot vehetünk majd birtokba.

Valami újnak a létrehozása mindig, akár a családok, akár a falu életében áldozatokkal jár, ezért mi most szeptember 1-től az építkezés idejére albérletbe kényszerülünk. A mi albérletünk az iskola udvarán felépített 6 osztályos konténeriskola, amelyben szeptember elsején elkezdtük a tanévet. Az új hely mindenkit, de legfőképpen a kollégákat és a diákokat egy kicsit kibillenti az eddig megszokott komfortzónájából, új szabályok, új szokások kialakítását követeli, melyet ráadásul a járványügyi szigorítások még szabályozottabbá tesznek.

A konténeriskolában átmenetileg nem állnak rendelkezésünkre azok a nagyméretű tantermek és csoportszobák, a tornaterem, amelyet az elmúlt években megszoktunk, de igyekeztünk otthonossá varázsolni és az oktató – nevelő munkához szükséges körülményeket kialakítani.

A testnevelés órák a szabadban vannak, az informatika terem egy osztályteremben kapott helyet. Az iskola melletti szomszédos telken kialakítás alatt van az átmeneti iskolaudvar. Könyvtárunk jelenleg nincs.

2020. novemberétől elkészül az új konyha és étterem, így a tanulók étkeztetése modern helyszínen és jó körülmények között valósul meg.

Az iskola bejárata a Liget – patak mellett kialakított udvari kiskapu. Az udvar területére a járványügyi helyzet miatt csak a diákokat és az iskolával jogviszonyban álló kollégákat engedjük be. A kapuban reggelenként folyik a tanulók és pedagógusok testhőmérséklet mérése.

Az intézmény szép természeti környezetben fekszik a Liget – patak mellett az ágfalvi gesztenyés aljában. Igyekszünk a kedvező természeti adottságokat kihasználni, előtérbe helyezve a sport – és szabadidős, illetve környezetvédelmi tevékenységet, erdei iskolai programot.

Iskolánk a költő nevét 1972-ben vette fel, melyre azóta is büszkék vagyunk. Címerünkön és iskolai emblémánkon a „Grundschule Agendorf” felirat is szerepel, jelezve, hogy német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, nemzetiségi óraszámmal, kibővítve a népismeret tantárggyal.

Iskolánkban 8 évfolyamon 8 osztályban tanulnak a tanulók, az osztályok létszáma átlagosan 16-22 fő, 3 napközis - és 1 tanulószobás csoportunkban biztosított a délutáni tanulás és foglalkozás.

A járványügyi helyzet miatt a délutáni szakkörök és foglalkozások szünetelnek.

Több szakkör is működik:

  • rajz-festészet;
  • természetbarát szakkör;
  • sakk szakkör;
  • sportkörök;
  • angol szakkör
  • tehetséggondozás és felzárkóztatás matematikából, magyarból és német nyelvből.
  • A német nemzetiségi táncok megőrzése iskolánkban nagyon fontos. Az intézmény büszkesége a „Patakugrók” tánccsoport. Alsó tagozatban a néptánc oktatását heti 1 testnevelés óra keretében biztosítjuk. 

A fejlesztésre szoruló tanulókkal fejlesztő- és gyógypedagógus foglalkozik.

Tantestületünk

Tantestületünk a 2020-2021-es tanévben teljes átalakuláson ment keresztül. A korábbi nevelőtestületből 5 pedagógus maradt az iskolában, az intézményt új igazgató irányítja.

A nevelőtestület létszáma megfelelő, szakos ellátottságunk 95 %-os.

Mindannyian nyitottak vagyunk az „élethosszig tartó tanulásra”, ezért rendszeresen kihasználjuk a továbbképzések adta megújulási lehetőségeket.

Szülői Munkaközösség  az iskola érdekében működik, a szülők többségével jó a kapcsolatunk, mind az osztályfőnököknek, mind a tantestület többi tagjának.

Nemzetiségi iskolánk feladata közé tartozik az anyaország megismerése, kétévente lehetősége nyílik  cseretáborozásra, melynek során egy hetet tölthetnek el a tanulók  Németországban lévő partnerközségben, Schefflenzben,  a következő évben Ágfalván látjuk vendégül őket.

Kapcsolatot tartunk az ausztriai  Schattendorf  község iskolájával. Több közös projektben vettünk részt, és vehetünk részt a jövőben is.

A cserekapcsolatok a járványügyi helyzet miatt jelenleg szünetelnek.

Nyertes pályázat esetén iskolánk mindenkori 7. osztályosai a "HATÁRTALANUL" program keretében egy hetet tölthetnek külföldön, magyarok lakta vidékeken.

Az iskola kulturális életének is megvannak a hagyományos programjai: megemlékezések, zenei bemutatók, műsoros estek, iskolai kiállítások, stb., melyeket a falu számára is elérhetővé teszünk

Részlet megújult Pedagógiai programunkból:

„Iskolánk német nemzetiségi „mivoltából” adódóan olyan diákokat szeretnénk „nevelni” és továbbengedni a középiskolába, akik ismerik és tolerálják a népek együttélését, együttműködését, s maguk is arra készülnek, hogy felnőttként, európaiként toleráns és empatikus magatartást tanúsítsanak.”