Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Iskolánkról

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola / Grundschule Agendorf

 

Az evangélikus iskola 1929-ben épült fel, ma is ebben működik két tantermünk és tornaszobánk.

1968-ban bővítették a 1929-ben felépült épületet, jelenleg két épületben folyik a tanítás. A 80 éves nagyiskolában, ahol a hozzáépített szárny is közel 40 éves, és még idősebb Soproni utcai épületben.

2005-ben az oktatás bővült művészetoktatással, de azóta már megszűnt. Tánc-, zene- és rajzoktatás szakköri keretekben folytatódik.

Az intézmény szép természeti környezetben fekszik a Liget – patak mellett az ágfalvi gesztenyés aljában. Igyekszünk a kedvező természeti adottságokat kihasználni, előtérbe helyezve a sport – és szabadidős, illetve környezetvédelmi tevékenységet, erdei iskolai programot.

Iskolánk a költő nevét 1972-ben vette fel, melyre azóta is büszkék vagyunk. Címerünkön és iskolai emblémánkon a „Grundschule Agendorf” felirat is szerepel, jelezve, hogy német nemzetiségi nyelvoktató iskola vagyunk, nemzetiségi óraszámmal, kibővítve a népismeret tantárggyal.

Iskolánkban 8 évfolyamon 8 osztályban tanulnak a tanulók, az osztályok létszáma átlagosan 16-22 fő, 3 napközis - és 1 tanulószobás csoportunkban biztosított a délutáni tanulás és foglalkozás.

 

Több szakkör is működik:

  • rajz-festészet;
  • zeneoktatás (fúvós hangszerek, gitár- ezek önköltségesek)
  • énekkar
  • természetbarát szakkör;
  • sakk szakkör;
  • sportkörök;
  • angol szakkör
  • tehetséggondozás és felzárkóztatás matematikából, magyarból és német nyelvből.
  • A német nemzetiségi táncok megőrzésére iskolánkban a „Patakugrók” tánccsoportja, intézményünk egyik büszkesége. A 20182019. tanévtől - a 8. osztály kivételével - minden évfolyamon bevezettük a néptánc oktatását , heti 1 testnevelés óra keretében. 

A fejlesztésre szoruló tanulókkal fejlesztő- és gyógypedagógus foglalkozik.

Tantestületünk

Létszáma megfelelő, szakos ellátottságunk 98 %-os.

Mindannyian nyitottak vagyunk az „élethosszig tartó tanulásra”, ezért rendszeresen kihasználjuk a továbbképzések adta megújulási lehetőségeket.

 

Intézményünk infrastruktúrája

Az oktatás szaktantermekben folyik, tantermekben interaktív táblák segítik a korszerű oktatást, melyre iskolánkban kiemelt hangsúlyt fektetünk.

német terem felszereltsége megfelelő, tanulói szótárak, német nyelvű könyvek, videokazetták, CD-k, társasjátékok, szemléltető eszközök, hanganyag lejátszásához szükséges audiovizuális eszközök állnak rendelkezésünkre.

A német népismeretet külön tantárgyként tanítjuk, melyhez nagy segítséget nyújt a községben lévő Német Tájház, egy helyi gyűjtésű könyv ( Böhm András: Ágfalvi Mozaik) és a községben még élő német nemzetiségű hagyományokon való aktív részvétel.   

Az informatika oktatáshoz külön informatika terem áll a tanulók rendelkezésére, 16 db számítógéppel és internet hozzáféréssel.

Tornatermünk nem nagy, néha szűknek, kicsinek bizonyul, de jó idő esetén nagy sportudvarunkon tudjuk a foglalkozásokat tartani.

Tanulóinknak lehetősége van az iskola menzáján étkezni, valamint az iskolai könyvtárban olvasni illetve könyveket kölcsönözni.

 

A Szülői Munkaközösség és az Intézményi Tanács is az iskola érdekében működik, a szülők többségével jó a kapcsolatunk, mind az osztályfőnököknek, mind a tantestület többi tagjának.

Nemzetiségi iskolánk feladata közé tartozik az anyaország megismerése, kétévente lehetősége nyílik  cseretáborozásra, melynek során egy hetet tölthetnek el a tanulók  Németországban lévő partnerközségben, Schefflenzben,  a következő évben Ágfalván látjuk vendégül őket.

Kapcsolatot tartunk az ausztriai  Schattendorf  község iskolájával. Több közös projektben vettünk részt, és vehetünk részt a jövőben is.

Nyertes pályázat esetén iskolánk mindenkori 7. osztályosai a "HATÁRTALANUL" program keretében egy hetet tölthetnek külföldön, magyarok lakta vidékeken.

Az iskola kulturális életének is megvannak a hagyományos programjai: megemlékezések, zenei bemutatók, műsoros estek, iskolai kiállítások, stb., melyeket a falu számára is elérhetővé teszünk

 

Befejezésül  Pedagógiai Programunkból idézek:

„Iskolánk német nemzetiségi „mivoltából” adódóan olyan diákokat szeretnénk „nevelni” és továbbengedni a középiskolába, akik ismerik és tolerálják a népek együttélését, együttműködését, s maguk is arra készülnek, hogy felnőttként, európaiként toleráns és empatikus magatartást tanúsítsanak.”  (4. oldal)

Intézményünk mottójául Szent-Györgyi Albert idézetét választottuk:

 

„Az iskola dolga,

                   hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

                   hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,    

                   hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

                   örömére és az alkotás izgalmára,

                   hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

                   és hogy segítsen megtalálni azt,

                   amit szeretünk csinálni,”