Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

Közzétételi lista

Az intézmény 2019. évi közzétételi listája az alábbi linkre kattintva érhető el:

 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

 

 

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola  
Gazdálkodási adatok 2018. év  
      Ft-ban  
Intézményi szintű bevételek forrásonként  
       
Megnevezés 2018. évi teljesítés  
     
1. Egyéb működési célú támogatás 2 756 250   
2. Ellátási díjak 3 525 605   
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó 994 953   
4. Általános forgalmi adó visszatérítés 665 322   
5. Kamatok és kamat jellegű bevételek 336 354   
6. Biztosító által fizetett kártérítés  
7. Egyéb működési bevételek 1 509 711   
     
Költségvetési bevételek összesen                                  9 788 195   
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 52 787 774   
  1. Előző évi pénzmaradvány igénybev. - Műk. célra 52 787 774   
  2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0  
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 114 861 787   
Finanszírozási bevételek összesen  167 649 561  
  AZ INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN   177 437 756  
         
         
Intézményi szintű kiadások jogcímenként  
       
         
Megnevezés 2018. évi teljesítés  
Működési kiadások 117 793 499   
1. Személyi juttatások   78 309 666   
2. Munkaadókat terhelő járulékok   15 425 353   
3. Dologi kiadások   24 058 480   
     
Felhalmozási kiadások 1 380 002   
1. Beruházások 1 380 002   
2. Felújítások  
  Költségvetési kiadások összesen: 119 173 501   
  Finanszírozási kiadok összesen:  
  AZ INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN 119 173 501   
         
Felhalmozási kiadások   
         
1. Beruházások  1 380 002   
1. Immateriális javak beszerzése  
2. Ingatlanok létesítése  
3. Informatikai eszközök beszerzése 750 114   
4. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 376 284   
5. Beruházási célú áfa 253 604   
       
         
         
Létszám
         
         
Sorszám   Megnevezés  2018. évi Munkajogi létszám   2018. évi Átlagos statisztikai létszám 
1. Pedagógus magasabb vezetői megbízással 2,00 2,00
  1. Intézményvezető 1,00 1,00
  2. Intézményvezető-helyettes 1,00 1,00
2. Pedagógus 12,00 12,00
    gyakornok 2,00 2,00
    pedagógus I. 6,00 6,00
    pedagógus II. 4,00 4,00
3. Gazdasági ügyintéző 1,00 1,00
4. Iskolatitkár   1,00 0,50
5. Egyéb 3,00 2,00
  1. takarító 1,00 1,00
  2. karbantartó 1,00 0,50
  3. rendszergazda 1,00 0,50
Közalkalmazott összesen     19,00 17,50
6. Megbízási szerződéssel foglalkoztatott   5,00 0,00
    ebből tanár 4,00 0,00
7. Tartósan távol lévő 1,00 1,00