Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola

Grundschule Agendorf

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) célja, hogy iskolánk tanulói befolyásuk alatt tartsák a mindennapi diákéletet, az iskolavezetéssel és a tantestülettel együttműködve érvényesítsék jogaikat és gyakorolják kötelezettségeiket.

A Diákönkormányzat célja:

 1. a diákjogok védelme
 2. a diákok érdekeinek képviselete
 3. a véleménynyilvánítás biztosítása
 4. a hagyományok őrzése és újak teremtése
 5. a tartalmas, színes diákélet feltételeinek megteremtése
 6. a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét
 7. az iskolán belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés
 8. a tagok számára lehetőség biztosítása a közéleti tevékenység, gyakorlására

Alapelvek:

 1. A DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli.
 2. A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyeztetése.
 3. A szervezet tagja lehet az iskola minden diákja.
 4. A DÖK gyakorolja a diákok kollektív jogait.
 5. A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja, és újakat teremt, a működéshez szükséges feltételeket biztosítja. Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a színes diákéletet szolgálják.
 6. A diákok, és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.
 7. Véleményt nyilvánít a diákokat érintő kérdésekben.
 8. Tájékoztatja a diákokat az őket érintő rendezvényekről.
 9. Rendezvényeket szervez.

A DÖK szervezeti felépítése:

Az iskola osztályközösségei alkotják:

 • az osztályok 4. évfolyamtól 2 - 2 fővel képviseltetik magukat a diákönkormányzat általános gyűlésein,
 • a választás egyszerű szótöbbséggel történik,
 • a megválasztott képviselők feladata, hogy tájékoztassák az osztályukat a DÖK tevékenységéről, az aktuális feladatokról, képviseljék osztályuk érdekeit, véleményét.

A DÖK általános gyűlése:

 1. A DÖK általános gyűlésébe a patronáló tanáron kívül minden osztály legalább 2 diákot delegál az osztály tagjai közül, akiket minden tanév első hetében választanak meg.
 2. Képviselőnek az osztály bármely diákja választható.
 3. A Képviselők személyéről az osztály nyílt vagy titkos szavazással dönt.
 4. A Képviselők feladata, hogy megjelenjenek az általános gyűlésen, s ott képviseljék osztályukat.
 5. Üléseit havi rendszerességgel tartja.

A DÖK hagyományőrző szerepe és feladata:

     A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja, és újakat hozzon létre.

A DÖK szervezésében és segítésében zajlik:

 • Papírgyűjtés
 • Iskolagyűlés szervezése
 • Mikulás délután és karácsonyi vásár
 • Farsang
 • DÖK faliújság
 • Diáknap
 • Diákparlament

A DÖK gazdálkodása:

      A DÖK nem rendelkezik pénzügyi forrásokkal.